Tuinontwerp instellingen


Tuinen bij woon-/zorgcentra
Een groene omgeving heeft een positieve invloed op het welbevinden van de mens. Natuur heeft een helende werking dit is ondertussen al wetenschappelijk vastgesteld.
De tuin bij de woon/zorginstellingen is voor veel bewoners het enige contact met de natuur dat nog goed bereikbaar is. Van belang is dan ook dat deze tuinen het contact met de natuur houden. Dus geen eeuwig groenblijvende tuin, maar een tuin waar seizoenen goed zichtbaar zijn, waar zintuigen worden geprikkeld door geur en kleur, waar vogels, vlinders enz. te zien zijn. Bij het ontwerpen van ‘zorgtuinen’ zijn dus naast de esthetisch voorwaarden ook emotionele voorwaarden en praktische voorwaarden gericht op de gebruikersgroepen belangrijk.
Voor tuinen bij woon/zorginstellingen kunnen de volgende functies een rol spelen in het ontwerp:
Passief beleven, (ervaren, kijken, zitten)
Actief beleven (wandelen, rolstoel-/rollatorgebruik, sporten, tuinieren)
Sociale functie (ontmoeten, spelen)
Zintuiglijk beleven (ruiken voelen, horen, zien)
Herinneren (geur, smaak, leefomgeving).