Buro Collou


Buro Collou is een ontwerpbureau dat zowel grootschalige landschappelijke plannen maakt, als ontwerpen voor tuinen zowel in het stedelijke- als in het buitengebied.
Natuur en milieu zijn in alle gevallen belangrijk voor de ontwerpkeuzes. Streekeigen beplanting, landschappelijke context en duurzame materialen zijn het uitgangspunt.
Opdrachtgevers zijn o.a.: particulieren, (agrarische) bedrijven, overheid en instellingen voor zorg en welzijn en onderwijs.
Buro Collou levert: advies, rapportages, schetsontwerpen, totaal ontwerpen, uitvoeringstekeningen, beplantingsplannen en beheerplannen.
Voor een kennismaking en het bespreken van uw wensen maken wij graag een vrijblijvende afspraak.