Landschapsontwerp


Buro Collou  maakt zowel kleinschalige als grootschalige plannen. Kleinschalig in de vorm van bijvoorbeeld (her)inrichting van (voormalige)agrarische percelen. Grootschalige plannen in de vorm van een groenstructuurplan of een landschapsplan. Deze landschapsplannen kunnen betrekking hebben op het buitengebied van gemeenten of bijvoorbeeld (nieuwe) landgoederen. Hierbij spelen landschappelijke en cultuurhistorische waarden, met watersysteem en ecologie, een grote rol.